شرکت سبزجنوب امیرارسام

مجموعه شرکت سبز جنوب امیر ارسام از سال 1376 با مجموعه فروشگاهی در جنوب ایران فعالیت خود را آغاز کرد ، و از سال 1387 واردات کود های ارگانیک و شیمیایی رو با هدف کشاورزی پایدار شروع نمود .در حال حاضر مجموعه سبز جنوب با دارا بودن نمایندگی چند شرکت اروپایی برتر در زمینه واردات NPK  ، اسیدآمینه ، هیومیک اسید ، جلبک دریایی و کود آهن فعالیت می نماید.این مجموعه شرکت با هدف پیشبرد تولید ملی و ایرانی از سال 96 تولید کود های بسته بندی و تولید شده  در  ایران را آغاز نموده است.
تمامی کود های وارداتی این شرکت مجوز ها و استاندارهای اروپایی را اخذ نموده و تولیدات داخل این شرکت توانسته تمامی استاندارهای لازم را اخذ نماید .

آخرین محصولات

فهرست