شرکت سبز جنوب امیر ارسام با نزدیک به سه دهه فعالیت در زمینه‌ی واردات ، تهیه و توزیع نهاده‌های کشاورزی در بازار ایران فعالیت می کند ، این شرکت با هدف تحقق بخشیدن تولیدات کشاورزی پایدار، افزایش عملکرد محصولات مختلف زراعی و باغی در واحد سطح و تامین سلامت مصرف‌کنندگان فعالیت خود را آغاز نموده است.

کارشناسان فنی این مجموعه با همکاری مراکز علمی همواره به دنبال رسیدن به بهترین راه حل‌ها برای کشاورزی پایدار ، مراقبت از سلامت مصرف‌کنندگان و تولید برنامه‌های عملیاتی جهت تولید غذاهای کاملا ارگانیک و سالم خواهند بود.