کلسیم ، عنصر ساختمانی تیغه میانی دیواره سلولی گیاه می باشد. این عنصر در حفظ ثبات غشای سیتوپلاسمی نقش دارد. در نتیجه استحکام آن و ایجاد مقاومت گیاه در برابر استرس‌های زنده و غیر زنده نقش به سزایی دارد. اما کلسیم عنصر بسیار بزرگی است که جذب آن توسط گیاه از خاک به سختی و حرکت کلسیم در گیاه بسیار کند صورت گیرد.

South Green Calcium    حاوی 10 درصد کلسیم است که توسط آمینواسید و فولویک اسید کلاته شده است که این امر موجب می‌شود که جذب آن از طریق برگ‌ها به آسانی انجام پذیرد و به سرعت در دسترس گیاه قرار گیرد. این ترکیب باعث افزایش مقاومت میوه‌ها در برابر عوامل فیزیکی مانند ضربه در هنگام برداشت می‌شود و همچنین خاصیت انبارداری میوه‌ها را بهبود می‌بخشد و از ترک خوردن آنها جلوگیری می‌کند.

میزان و روش مصرف

همراه با ابیاری ( Lit /ha )

محلول پاشی ( Lit/1000 lit

زمان مصرف

محصول باغی

7-5

3-2

شروع رشد رویشی – پس از گلدهی ( از ابتدای تشکیل میوه تا 3 هفته قبل از برداشت )

محصولات زراعی

7-5

4-2

ابتدای تشکیل میوه

جالیز و محصولات گلخانه ای

7-5

3-2

قبل از گلدهی – ابتدای تشکیل میوه

صیفی جات

7-5

4-2

قبل از گلدهی – ابتدای تشکیل میوه

گیاهان زینتی

5

2

در تمام طول فصل رشد رویشی

آنالیز ضمانت شده %(یک طرف کاملا فارسی یک طرف کاملا انگلیسی درصد ها جلوشونW/w)

کلسیم

 Cao

10 W/w %

ازت

  total nitrogen

5/1 % یک و نیم W/w

پتاسیم

K2O

2 % W/w

فسفر

P2O5

1% W/w

اسید فولویک

Fulvic acid

3% W/w

آمینواسید

Amino acid

3% W/w

سازگاری

مصرف این ترکیب به تنهایی توصیه می‌شود ولی قابلیت اختلاط با اکثر سموم رایج کشاورزی به استثناء سموم حاوی الکل و روغن آفتابگردان را داراست.