یک لیتری Complex

South Green Complex  یک کود چند منظوره با قابلیت جذب بالا، که موثر بر سیستم هورمونی و افزایش جذب عناصر غذایی و انتقال مواد غذایی در گیاه است، تحرک رشد ، بهبود غده‌زایی و پر شدن دانه‌ها ، افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی مانند سرما، افزایش کیفیت و کمیت محصول و بهبود بازار پسندی از دیگر اثرات استفاده از این محصول است.

نحوه مصرف :

استفاده به صورت محلول پاشی برگی

قابل مصرف در تمامی مراحل رشدی ، نشا ، قلمه و…

آنالیز ضمانت شده (W/W)

نیتروژن

Total Nitrogen

3%

فسفر

Phosphorus

4%

پتاسیم

Potassium

5%

روی

Zinc

3%

آهن

Ferrous

3%

منگنز

Manganese

2%

مس

Copper

0.5%

فولویک اسید

Fulvic acid

3%

آمینو اسید

Amino acid

4%

جیبرلیک اسید

Gibberellic acid

1500 ppm

جلبک دریایی

Seaweed extract

3000 PPm

دستور العمل مصرف

نوع محصول

آبیاری ( lit/ha)

محلول پاشی (lit/1000 lit)

زمان مصرف

صیفی جات

8-6

4-2

در تمام مراحل رشد

زراعی و غلات

6-3

 2

میوه

8-5

3-2

انگور

8-5

2-5/1

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید