پتاسیم در فرایندهای متعدد فیزیولوژی رشد گیاه نقش کلیدی دارد، از سنتز پروتئین گرفته تا تعادل و پیوستگی آب در گیاه. کاهش پتاسیم موجب کمبود رشد گیاه و یا زردی و سوختگی انتهای برگ می شود این علائم ابتدا در برگ‌های پیر ظاهر می شود. از طرف دیگر علائم کمبود پتاسیم در گیاه کاهش استحکام ساقه‌ی گیاه است که مشکلات بعدی درحمل و نقل مواد را بوجود می آورد.

      South Green K 52  که توسط فولویک اسید و آمینواسید کلات شده است داری 20 % از پتاس قابل جذب است که به هر دو روش محلول پاشی و آبیاری در مزارع صیفی و زراعت و همچنین باغات میوه قابل استفاده است، مصرف آن به ویژه بعد از تشکیل میوه توصیه می‌شود این کود علاوه بر رفع کمبود پتاسیم گیاه که جز سه عناصر ماکرو مورد نیاز گیاه است می‌تواند در هنگام سرما و یخبندان و زمانی که احتمال یخ‌زدگی می‌رود با افزایش غلظت شیره نباتی مانع شود ( البته این ویژگی نسبی است و در برودت‌های شدید امکان پذیر نیست)

سازگاری ( در کادر جدایی ساخته شود )

این محلول قابلیت اختلاط با اکثر سم‌ها را دارد اما از ترکیب کردن آن با ترکیباتی که حاوی روغن آفتابگردان و فرآوردهایی که واکنش قلیایی انجام می‌دهند خودداری کنید.

 میزان و روش مصرف

آنالیز ضمانت شده(W/W)

 پتاسیم  محلول

K2O

 20% W/W

نیتروژن

Total nitrogen

  2% W/W

فولویک اسید

Fulvic acid

  5% W/W

آمینواسید

Amino acid

 3 % W/W

 ماده الی

Organic matter

 22 % W/W