1

South Green Amino 25

South Green Amino 25 یک ترکیب متعادل از آمینواسیدها، پپتیدها، پروتئین­ها، کربوهیدرات­ها و سیتوکنین غنی شده با عصاره ی فولویک اسید و کربن آلی است که حاوی عوامل محرک زیستی ارگانیک، ویتامین­ها و ریزمغذی­ها به شکل کلاته شده می­باشد، این کود برای تمام محصولات در طول تمام دوره­های رشد، خصوصا در ابتدای جوانه زنی و یا بعد از دوره­های تنش (کاهش دمای ناگهانی در اوایل بهار، سرمازدگی، تگرگ و غیره ) بسیار مناسب است.

آنالیز ضمانت شده ( W/W)

آمینو اسید  (Amino Acid)

25 %

  نیتروژن (Total nitrogen)

6%

پتاسیم ( K2O)

2%

کربن آلی (Carbon)

10%

فولویک اسید (Fulvic acid)

3%

ابیاری ( Lit /ha )

محلول پاشی ( Lit/1000 lit

زمان مصرف

محصول باغی ( درختان میوه ، انگورو…)

8-6

3-2

تمام مراحل رویشی و زایشی

صیفی جات

7-5

3-2

1 بار قبل از گلدهی ، 2 تا 3 بار استفاده دیگر با فاصله 15 روز در حین رشد

ویژگی ها

تحریک رشد جوانه ها و ریشه ها

سبب بهبود نسبت کربن به ازت و بهره برداری از دیگر کودها

در صورتی که به صورت برگپاش استفاده گردد باعث افزایش جذب مواد ریز مغذی توسط سلول های لایه های سطحی برگ می گردد