1

South Green Zn

وی عنصر ضروری در ساختار بسیاری از آنزیم‌ها و فعال‌کننده‌ی برخی از آنزیم‌های دخیل در فرایندهای فتوسنتز و تنفس می‌باشد و به عنوان یک تنظیم‌کننده رشد به ویژه، در فعالیت هورمون اکسین است . کمبود روی در گیاهان باعث کلروز در نواحی بین رگبرگ، برگ‌های جوان و کاهش رشد گیاه می شود که در نتیجه گیاه کوتوله می‌گردد و در نهایت برگ‌ها می‌میرند و می‌ریزند

South Green Zn  حاوی ۸ درصد روی قابل جذب است که به همراه اسید فولویک و آمینواسید کلات شده است که این عامل کلاته جذب روی را توسط گیاه افزایش می‌دهد علاوه بر برطرف نمودن عارضه ناشی از کمبود روی باعث افزایش گل و ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی می شود،

محصول شرکت: سبز جنوب امیرارسام

بسته بندی : 1 لیتری

تحت لیسانس: orange saft spain