1

South Green Fruit Set

SOUTH GREEN FRUIT SET

حاوی مقدار مناسبی از  روی، بُر و ازت است که با توجه به همراه داشتن آمینواسید و فولویک اسید در فرمولاسیون قابلیت تحرک و پخش سریع‌تر در گیاه از طریق ریشه و اندام هوایی ایجاد می‌کند. استفاده از این کود در مراحل آغاز رشد رویشی و زایشی به ویژه مرحله گلدهی و تشکیل میوه توصیه می‌شود. به طور کلی ترکیبات کودی South Green Fruit Set موجب حفظ تعداد گل‌های بیشتر و کاهش ریزش میوه‌ها می‌گردند

محصول شرکت: سبز جنوب امیرارسام

بسته بندی : 1 لیتری

تحت لیسانس: orange saft spain