1

South Green ferro & Zinc

South Green ferro & Zinc

دارای مقدار مناسبی از روی و آهن است که همراه کلات­ کننده­ های قوی تولید شده است و استفاده از این کود سنتز کلروفیل و افزایش سبزینگی گیاه را به دنبال دارد که در نتیجه افزایش غذاسازی توسط گیاه را فراهم می­کند ، تولید جوانه­های رویشی ، زایشی و افزایش رشد سرشاخه­های جدید از نتایج استفاده این کود می باشد.

محصول شرکت: سبز جنوب امیرارسام

بسته بندی : 1 لیتری

تحت لیسانس: orange saft spain