کودکامل South Green Solopotas   با درصد استاندارد و آنالیز شده 52% پتاس  به همراه مواد غذایی میکرو یا TE می باشد که برای کلیه محصولات صیفی ،  زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است .

سولوپتاس به عنوان ماده ای عاری از دیگر عناصر غذایی اصلی امکان بکارگیری و استفاده از پتاسیم را به میزان مورد نیاز در هر مرحله از رشد گیاه فراهم می آورد و همزمان نیازهای گیاه به سولفات را تا حد مورد نیاز تامین می کند و در سیستم آبیاری قطره­ای و خاک­های با خاصیت قلیایی میزان ناچیز این کود باعث اسیدی شدن منطقه اطراف ریشه شده و جذب فسفات و ریزمغذی­های موجود در خاک را تسهیل می­نماید.

محصول شرکت: سبز جنوب امیرارسام

بسته بندی : 10 کیلوگرم

تحت لیسانس: orange saft spain