1

12-12-36proteo

این ترکیب با داشتن درصد بالای از پتاسیم باعث رشد مناسب برای رسیدن و خوش رنگ شدن میوه می شود. پروتئوگرین 36-12-12 علاوه بر داشتن  سه عنصر ماکرو و با دارا بودن ریزمغذی­ها به مقدار مناسب تا حدود زیادی به رشد بهتر گیاه کمک می کند.

آنالیز ضمانت شده ( W/V)

نیتروژن نیتراتی8%
نیتروژن اوره 4%
فسفر(P2O5)12%
پتاسیم(K2O)36%
)منیزیم MgO(2%
بر01/0%
آهن  02/0%
منگنز01/0%
مولیبدن001/0%
روی002/0%

عملکرد

  • تحریک رشد متعادل میوه­ها و سبزیجات

  • افزایش وزن، رنگ، قند و ماندگاری میوه­ها

  • میزان و روش استفاده

محصول زراعی

کودآبیاری Kg/ha

برگپاش Kg/1000 lit

کاربرد

صیفی جات ( گوجه فرنگی ، خیار ، هندوانه و…)

10-8

5/3-3

در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار

گل­ها و گیاهان زینتی

10-5

5/2-5/1

در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار

محصولات باغی

30-15

5/3-5/1

در طی رشد رویشی، تکرار هر 12 یا 15 روز یکبار

نهالستان و خزانه

5

1-5/0

در طی رشد رویشی

محصولات صنعتی

35-20

5/3-5/2

در طی رشد رویشی، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار

درختان میوه، تاکستان و مرکبات

50-25

5-3

در طی رشد رویشی و بزرگ شدن میوه، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار

pH مناسب برای پایداری کلات­ها 3/7-4 می­باشد.

سازگاری :این محصول با اکثر آفت­کش­های رایج در کشاورزی سازگار است به استثناء روغن­های معدنی و مواد قلیایی و یا مواد دارای کلسیم.