1

12-48-8proteo

آنالیز ضمانت شده ( W/V)

نیتروژن نیتراتی2%
نیتروژن آمونیومی10%
فسفر(P2O5)48%
پتاسیم(K2O)8%
بر05/0%
آهن کلاته شده با EDTA01/0%
منگنز کلاته شده با EDTA 05/0%
مولیبدن001/0%
روی کلاته شده با EDTA01/0%

 

عملکرد

  • حلالیت و خلوص بالا همراه با غلظت بالای فسفر

  • تحریک ریشه­زایی، گلدهی و تشکیل میوه

  • مناسب برای زمانی که گیاه نیاز به جذب سریع و بالای فسفر دارد (از جمله بعد از انتقال گیاه به زمین به منظور تحریک رشد ریشه، قبل از گلدهی به منظور افزایش باروری گل­ها و تشکیل میوه، در باغات در انتهای فصل به منظور بهبود رسیدن میوه، در بهار به منظور افزایش شروع جوانه­زنی).

  • فراهم کردن عناصر ریزمغذی با تاثیر هم­افزایی در طی رشد حتی در شرایط تنش

 میزان و روش استفاده

محصول زراعیکودآبیاری Kg/haبرگپاش Kg/1000 litکاربرد
صیفی جات ( گوجه فرنگی ، خیار ، هندوانه و…)10-85/3-3در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار
گل­ها و گیاهان زینتی10-55/2-5/1در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار
محصولات باغی30-155/3-5/1در طی رشد رویشی، تکرار هر 12 یا 15 روز یکبار
نهالستان و خزانه51-5/0در طی رشد رویشی
محصولات صنعتی35-205/3-5/2در طی رشد رویشی، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار
درختان میوه، تاکستان و مرکبات50-255-3در طی رشد رویشی و بزرگ شدن میوه، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار

سازگاری:قابلیت اختلاط با تمام محصولات کودی و سمی را دارد

 1 کیلوگرم