1

15-5-30proteo

این ترکیب با داشتن درصد متعادل، از سه عنصر ازت ، فسفر و پتاس کودی عالی برای گیاهان است، این ترکیب باعث رشد ساقه ، شاخ و برگ می­شود. پروتئوگرین 30-5-15 علاوه بر داشتن این سه عناصر با دارا بودن ریزمغذی­ها به مقدار مناسب تا حدود زیادی به رشد بهتر گیاه کمک می کند.

آنالیز ضمانت شده ( W/V)

نیتروژن نیتراتی1%
نیتروژن آمونیومی2%
نیتروژن اوره12%
فسفر(P2O5)5%
پتاسیم(K2O)30%
بر01/0%
منگنز01/0%
مولیبدن001/0%
روی 002/0%

pH مناسب برای پایداری مواد کلات کننده: 3/7-4

عملکرد

  • تحریک رشد متعادل میوه­ها و سبزیجات

  • افزایش وزن، رنگ، قند و ماندگاری میوه­ها

 میزان و روش استفاده

محصول زراعیکودآبیاری Kg/haبرگپاش Kg/1000 litکاربرد
صیفی جات ( گوجه فرنگی ، خیار ، هندوانه و…)10-85/3-3در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار
گل­ها و گیاهان زینتی10-55/2-5/1در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار
محصولات باغی30-155/3-5/1در طی رشد رویشی، تکرار هر 12 یا 15 روز یکبار
نهالستان و خزانه51-5/0در طی رشد رویشی
محصولات صنعتی35-205/3-5/2در طی رشد رویشی، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار
درختان میوه، تاکستان و مرکبات50-255-3در طی رشد رویشی و بزرگ شدن میوه، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار

سازگاری : این محصول با اکثر آفت­کش­های رایج در کشاورزی سازگار است به استثناء روغن­های معدنی و مواد قلیایی و یا مواد دارای کلسیم.