کودکامل South Green Universal با در صد استاندارد و آنالیز شده ۲۰%ازت ۲۰%فسفات ۲۰% پتاس (TE۲۰+۲۰+۲۰) بهمراه مواد غذایی میکرو یا TE می باشد که برای کلیه محصولات صیفی ،  زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است . این ترکیب عاری از هر گونه آلودگی به کلر، سدیم و هر گونه فلز سنگین می باشد

آنالیز ضمانت شده

ازت کل

20%

Total nitrogen (N)

فسفر

20%

Water-soluble phosphates as P2O5

پتاسیم

20%

Potassium (K2O)

ویژگی

مناسب برای تمام مراحل رشد به علت فرمولاسیون متعادل

  • حاوی ریز مغذی های لازم

  • داری کلات کننده EDTA   و DTPA

  • سریعا در آب حل می­شود

  • قابل استفاده در تمامی سیستم­های آبیاری

سازگاری : قابل اختلاط با اکثر سموم دفع آفات نباتی  و قابل استفاده در تمامی سیستم­های آبی می­باشد.

 میزان و روش استفاده

محصول

آبیاری ( کیلوگرم / هکتار)

محلول پاشی (کیلوگرم/1000لیتر)

صیفی جات ( گوجه فرنگی ، خیار و…)

10-8

5-3

درختان میوه، تاکستان و مرکبات

15-8

6-3

محصولا زراعی

10-5

5-3