1

3-5-40proteo

آنالیز ضمانت شده ( W/V)

نیتروژن نیتراتی3%
فسفر(P2O5)5%
پتاسیم(K2O)40%
)منیزیم MgO(3%
بر05/0%
آهن کلاته شده با EDTA   01/0%
منگنز05/0%
مولیبدن001/0%
روی01/0%

عملکرد

  • خلوص و حلالیت بالا همراه با غلظت بالای پتاسیم

  • تحریک گلدهی

  • رشد متعادل میوه­ها

  • افزایش رسیدن میوه، محتوای قند و رنگ میوه

  • توصیه شده برای زمان­هایی که گیاه نیاز بالایی به جذب سریع پتاسیم دارد.

  • افزایش فعالیت فتوسنتزی و سنتز کلروفیل

  • افزایش ماده خشک در بافت­های رویشی و اندام­های زایشی

  • فراهم کردن ریزمغذی­های دارای اثر هم­افزایی در تمام طول رشد

 میزان و روش استفاده

محصول زراعیکودآبیاری Kg/haبرگپاش Kg/1000 litکاربرد
صیفی جات ( گوجه فرنگی ، خیار ، هندوانه و…)10-85/3-3در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار
گل­ها و گیاهان زینتی10-55/2-5/1در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار
محصولات باغی30-155/3-5/1در طی رشد رویشی، تکرار هر 12 یا 15 روز یکبار
نهالستان و خزانه51-5/0در طی رشد رویشی
محصولات صنعتی35-205/3-5/2در طی رشد رویشی، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار
درختان میوه، تاکستان و مرکبات50-255-3در طی رشد رویشی و بزرگ شدن میوه، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار

سازگاری:قابلیت اختلاط با تمام محصولات کودی و سمی را دارد

 1 کیلوگرم