کودکامل South Green Finisher با درصد استاندارد و آنالیز شده 5 %ازت 10%فسفات 43% پتاس (TE43-10-5) به­همراه مواد غذایی میکرو یا TE می باشد که برای کلیه محصولات صیفی، زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است . این ترکیب عاری از هر گونه آلودگی به کلر، سدیم و هر گونه فلز سنگین می باشد

این کود جهت تامین عنصر پتاس و مقاومت در برابر بیماری ها ،رنگ آوری و افزایش کیفیت میوه، سایز گرفتن آن ، یکنواختی شکوفه ها پیشنهاد می شود. ( به صورت مشخص تر نسبت به بالا نوشته شود )

انالیز ضمانت شده

ازت کل

5%

Total nitrogen (N)

فسفر

10%

Water-soluble phosphates as P2O5

پتاسیم

43%

Potassium (K2O)

ویژگی

  • مناسب برای هنگام تنش های هوایی

  • مناسب جهت رنگ آوری و افزایش سایز میوه

  • حاوی ریز مغذی های لازم

  • داری کلات کننده EDTA   و DTPA

  • سریعا در آب حل می شود

  • قابل استفاده در تمامی سیستم های ابیاری

سازگاری  : قابل اختلاط با اکثر سموم دفع آفات نباتی و قابل استفاده در تمامی سیستم های آبی می باشد.

 میزان و روش استفاده

محصول

آبیاری ( کیلوگرم / هکتار)

محلول پاشی (کیلوگرم/1000لیتر/هکتار)

صیفی جات ( گوجه فرنگی ، خیار و…)

10-8

5-3

درختان میوه، تاکستان و مرکبات

15-8

6-3

محصولا زراعی

10-5

5-3