روی عنصر ضروری در ساختار بسیاری از آنزیم‌ها و فعال‌کننده‌ی برخی از آنزیم‌های دخیل در فرایندهای فتوسنتز و تنفس می‌باشد و به عنوان یک تنظیم‌کننده رشد به ویژه، در فعالیت هورمون اکسین است . کمبود روی در گیاهان باعث کلروز در نواحی بین رگبرگ، برگ‌های جوان و کاهش رشد گیاه می شود که در نتیجه گیاه کوتوله می‌گردد و در نهایت برگ‌ها می‌میرند و می‌ریزند

South Green Zn  حاوی ۸ درصد روی قابل جذب است که به همراه اسید فولویک و آمینواسید کلات شده است که این عامل کلاته جذب روی را توسط گیاه افزایش می‌دهد علاوه بر برطرف نمودن عارضه ناشی از کمبود روی باعث افزایش گل و ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی می شود،

سازگاری

 اختلاط این کود با محصولات حاوی عناصر سنگین فلزی ، ترکیبات مسی و کلسیمی خودداری نمایید.

جدول مصرف

نوع محصول

همراه با آبیاری  lit/ha))

محلول پاشی Lit/1000

زمان مصرف

صیفی جات

5-3

2

در حین رشد رویشی ، ابتدایی رشد زایشی

درختان میوه و مرکبات

8-4

5/3-5/2

قبل از شکوفه دهی – آغاز تشکیل میوه پس از برداشت محصول

پسته

8-4

5/3-5/2

قبل از شکوفه دهی – پرشدن مغز – پس از برداشت محصول

انگور

8-4

5/3-5/2

قبل از شکوفه دهی – اغاز تشکیل میوه – یک ماه بعد از برداشت

غلات و برنج

5-3

2

در حین رشد رویشی – ابتدای رشد زایشی

گیاهان غده ای

5-3

2

در حین رشد رویشی – ابتدای رشد زایشی

حبوبات ( نخود ، لوبیا)

5-3

2

در حین رشد رویشی – ابتدای رشد زایشی

آنالیز ضمانت شده (یک طرف عنصر به انگلیسی یک طرف فارسی و عددها در مقابلشونW/w)

 روی

Soluble Zinc

8 % W/w

 نیتروژن

Total nitrogen

5/1 % یک و نیم W/w

پتاسیم

K2O

2 % W/w

 فسفر

P2O5

1% W/w

 فولویک اسید

Fulvic acid

3% W/w

 آمینواسید

Amino acid

3% W/w