فعال‌کننده متابولسیم گیاه

لیگنواکتیواتور ترکیبی متعادل از عصاره جلبک دریایی، هیومیک اسید و فولویک اسید بصورت کاملآ قابل حل در آب است. مصرف این محصول سبب بهبود رشد گیاه، افزایش قدرت جوانه‌زنی، تحریک تقسیمات سلولی، بهبود کیفیت و کمیت میوه و افزایش مقاومت در برابر تنش‌های محیطی می‌شود.

محصول شرکت: سبز جنوب امیرارسام

بسته بندی :

تحت لیسانس: orange saft spain