کودکامل South Gree 12-12-36 با درصد استاندارد و آنالیز شده 12%ازت 12%فسفات36% پتاس (12-12-36+TE) به­همراه مواد غذایی میکرو یا TE می باشد که برای کلیه محصولات صیفی، زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است . این ترکیب عاری از هر گونه آلودگی به کلر، سدیم و هرگونه فلز سنگین می­باشد.

محصول شرکت: سبز جنوب امیرارسام

بسته بندی : 10 لیتری

تحت لیسانس: orange saft spain