ORTO GRO

یک کود آهن کلات شده با ایزومر اورتو اورتو EDDHA  می باشد ، این کلات کننده باعث بیشترین میزان حلالیت و جذب از طریق خاک می شود. عامل کلاته سازی EDDHA  باعث جذب در دامنه PH وسیعی از خاک خواهد بود که این موضوع باعث شده است که اورتو گرو در طیف وسیعی از محصولات در خاک های ایران خود را به خوبی در دل کشاورزان جا کند

شرکت وارد کننده : سبز جنوب امیرارسام

بسته بندی : نیم کیلویی

محصول شرکت : orange saft spain

کشور سازنده : اسپانیا